Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2019r.

Wykres stopa bezrobocia październik 2019 rok
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie w dniach 7 – 11 października 2019 r. ogłasza nabór uzupełniający wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie od dniach 12 września 2019 r. do wyczerpania limitu miejsc prowadzi nabór wniosków bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych bez pracy w powiecie garwolińskim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa...

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie od dnia 9 września 2019 r. do wyczerpania limitu miejsc ogłasza uzupełniający nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie garwolińskim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w...

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie w dniach 26 – 30 sierpnia 2019 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (bezzwrotna dotacja) w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych bez pracy w powiecie garwolińskim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę