Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie w dniach 10 - 14 maja 2021 r. ogłasza nabór uzupełniający wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych bez pracy w powiecie garwolińskim (IV)”

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie w dniach 20 – 26 maja 2021 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (bezzwrotna dotacja) w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie garwolińskim (IV)”

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie w dniach 10 - 14 maja 2021 r. ogłasza nabór uzupełniający wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie garwolińskim (IV)”

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie w dniach 26 - 30 kwietnia 2021 r. ogłasza nabór uzupełniający wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych bez pracy w powiecie garwolińskim (IV)”

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę