Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie w dniach 16 – 25 stycznia 2024 r. ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu oraz nabór osób bezrobotnych na możliwość odbycia stażu zawodowego u pracodawców w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie garwolińskim (I)”

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie ogłasza w dniu 29 listopada 2023 r. jednodniowy uzupełniający nabór wniosków bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie garwolińskim (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie z dniem 28 października 2023 r., po wyczerpaniu zaplanowanego limitu miejsc, zamyka nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie garwolińskim (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach...

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie od 12 września 2023 r. do wykorzystania miejsc ogłasza nabór wniosków bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie garwolińskim (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę