Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 42.745,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Zmiana wysokości wpłaty w związku ze złożeniem oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Projekty Unijne realizowane przez Urząd

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie w dniach  30 maja – 2 czerwca 2022 r. ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie  garwolińskim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie w dniach  20 - 26 maja 2022 r. ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie  garwolińskim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę