Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie


Wsparcie dla Ukrainy

Aktualności

Wydawca treści

 • Nabór wniosków - dotacje jednorazowe w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Mazowsza

  Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie od 17 do 23 kwietnia 2024 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (bezzwrotna dotacja) w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie garwolińskim (I)”

 • Nabór wniosków - dotacje jednorazowe - Fundusz Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie informuje, że w dniach 17-23 kwietnia 2024 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (bezzwrotna dotacja) w ramach środków Funduszu Pracy dla 40 osób, bezrobotnych kobiet i mężczyz

 • Nabór wniosków - szkolenia indywidualne

  Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie informuje, że od dnia 29 stycznia 2024 r. ogłasza nabór wniosków na następującą formę aktywizacji osób bezrobotnych: 1. Szkolenia dla osób bezrobotnych

 • Nabór wniosków - prace interwencyjne

  Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie informuje, że od 29.01.2024 r., rozpoczyna nabór wniosków na następującą formę aktywizacji osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy: Prace interwencyjne

 • Nabór wniosków- studia podyplomowe

  Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie informuje, że od dnia 16.01.2024 r., rozpoczyna nabór wniosków finansowanych ze środków Funduszu Pracy na następującą formę aktywizacji osób bezrobotnych - Finansowanie kosztów studiów podyplomowych.

Wyświetlanie 1 - 5 z 57 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Projekty Unijne realizowane przez Urząd

Nabór wniosków o zorganizowanie szkolenia indywidualnego w ramach projektu „Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie garwolińskim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Informacja o projekcie

Promocja projektu

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych bez pracy w powiecie garwolińskim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy” Poddziałanie 1.1.1

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie

ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
sekretariat
tel. +48 (25) 685 25 00
Rejestracja Bezrobotnych

25 685 25 60
Rejestracja Bezrobotnych 8.30-14.00
Usługi Rynku Pracy
25 685 25 01
Centrum Aktywizacji Zawodowej
25 685 25 40


e-mail: sekretariat@pup.garwolin.pl

adres skrzynki do e-Doręczeń AE:PL-28572-34371-FVBAH-25

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę