Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym - stsaże

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie w dniach 24 – 27 lipca 2017 r. ogłasza nabór uzupełniający wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie garwolińskim (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Ogłoszenie o naborze na wybraną formę wsparcia

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie informuje, że od dnia 10.07.2017r. do odwołania rozpoczyna nabór wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na zatrudnienie skierowanych osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie informuje, że anuluje nabory wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (bezzwrotna dotacja)

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie informuje, że anuluje nabory wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (bezzwrotna dotacja)

Nabór uzupełniający wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (bezzwrotna dotacja) w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych bez pracy w powiecie garwolińskim (II)”

w dniach 8 - 14 czerwca 2017 r. ogłasza nabór uzupełniający wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (bezzwrotna dotacja) w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych bez pracy w powiecie garwolińskim (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

nabór wniosków na szkolenie o zorganizowanie szkolenia indywidualnego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych bez pracy w powiecie garwolińskim (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie od 29 maja 2017 r. do wyczerpania limitu miejsc ogłasza nabór wniosków na szkolenie o zorganizowanie szkolenia indywidualnego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych bez pracy w powiecie garwolińskim (II)”

Nabór wniosków na szkolenie o zorganizowanie szkolenia indywidualnego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych bez pracy w powiecie garwolińskim (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

nabór wniosków na szkolenie o zorganizowanie szkolenia indywidualnego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych bez pracy w powiecie garwolińskim (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy” Poddziałanie 1.1.1

Nabór wniosków o zorganizowanie szkolenia indywidualnego w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie garwolińskim (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Działanie 1.3

Nabór wniosków o zorganizowanie szkolenia indywidualnego w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie garwolińskim (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Działanie 1.3

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (bezzwrotna dotacja)

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (bezzwrotna dotacja) w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie garwolińskim (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na...

Nabór wniosków o organizację staży zawodowych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie garwolińskim (II)”

Nabór wniosków o organizację staży zawodowych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie garwolińskim (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2020

Garwolin dn. 24.03.2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie informuje, że w dniu 24.03.2017 r. zamyka nabór wniosków na następującą formę aktywizacji osób bezrobotnych. Bon stażowy; Bon zasiedleniowy.

Wyświetlanie 1 - 10 z 23 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę