Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie


Widok zawartości stron

Z uwagi na rosnącą liczbę zachorowań na wirusa SARS-CoV-2 wywołującego  chorobę COVID-19, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r.  pracownikom administracji publicznej zaleca się wykonywanie pracy w trybie zdalnym.

W związku z powyższym, PUP w Garwolinie informuje, że od dnia 4 listopada 2020 r. wszelkie sprawy w będą załatwiane tylko za pośrednictwem:
 1. poczty tradycyjnej
 2. poczty elektronicznej, sekretariat@pup.garwolin.pl
 3. elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP - z wykorzystaniem profilu zaufanego
 4. usługi elektroniczne Urzędów Pracy, www.praca.gov.pl
 5. skrzynki podawczej znajdującej się w budynku starostwa
 6. telefonicznie
Wykaz telefonów;
 1. 25 685 25 00 - sekretariat
 2. 25 685 25 60- rejestracja osób bezrobotnych, obsługa osób bezrobotnych z prawem do zasiłku
 3. 25 685 25 40- obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy bez prawa do zasiłku
 4. 25 685 25 41 lub 42- cudzoziemcy
 5. 25 685 25 10 - instrumenty rynku pracy ( staże,  prace interwencyjne, dofinansowania)
UWAGA !
–  w sprawach pilnych (po uzgodnieniu telefonicznym) interesanci będą przyjmowani w holu URZĘDU na I piętrze w godz. 08.00-15.00

Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie w dniach 6 - 17 lipca 2020 r. ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu

Nabór wniosków o zorganizowanie szkolenia indywidualnego w ramach projektu „Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie garwolińskim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie garwolińskim (II)

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie garwolińskim (II)”

Informacja o projekcie

Promocja projektu

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie w dniach 6 - 17 lipca 2020 r. ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie garwolińskim (II)

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie garwolińskim (II)”

Informacja o projekcie

Promocja projektu

Projekty unijne realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2020r.
Stopa bezrobocia kraj październik 2020 rok

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie

ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
sekretariat
tel. +48 (25) 685 25 00
Rejestracja Bezrobotnych

25 685 25 60
Rejestracja Bezrobotnych 8.30-14.00
Usługi Rynku Pracy
25 685 25 01
Centrum Aktywizacji Zawodowej
25 685 25 40


e-mail: sekretariat@pup.garwolin.pl

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek - Wtorek 8.00 - 16.00

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę