Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie


Nagłówek

Aktualności

Pierwszy nabór wniosków refundacja kosztów wyposażenia doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie informuje, że w dniach 12 - 15.03.2018 r. ogłasza pierwszy nabór wniosków na następującą formę aktywizacji osób bezrobotnych. 1. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (bezzwrotna dotacja) w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie garwolińskim (II)”

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie w dniach 13 – 16 marca 2018 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (bezzwrotna dotacja) w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie garwolińskim (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie garwolińskim (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Działanie 1.3

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie garwolińskim (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Działanie 1.3

OGŁOSZENIE. O naborze wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie informuje, że wnioski o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego Pracodawcy i Pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przyjmowane w dniach 1 - 2 marca 2018 r.

Pierwszy nabór wniosków na staże zawodowe

Pierwszy nabór wniosków na staże zawodowe

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych bez pracy w powiecie garwolińskim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy” Poddziałanie 1.1.1

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie w dniach 19 - 23 stycznia 2018 r. ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych bez pracy w powiecie garwolińskim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I „Osoby młode na...

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę